ניכיון שיקים

ניכיון שיקים, המדריך המלא

כל בעלי העסקים ודאי מכירים היטב את החשיבות של תזרים מזומנים בעסק. כל ההתנהלות השוטפת והתקינה בנויה על תזרים מזומנים שוטף, תשלום לספקים, ביצוע הזמנות, תשלום לעובדים, השקעות עתידיות ועוד. על מנת שעסק יוכל לשרוד עליו להתבסס על תזרים שכזה, ובעיקר על מנת להתקדם ולהתפתח כראוי. יחד עם החשיבות של תזרים מזומנים שוטף, ודאי כל בעלי העסקים מכירים את התופעה של שייקים דחויים. תשלום מכובד בו תוכל להיעזר כעת נדחה לעוד חודש במקרה הטוב, או כמה חודשים במקרה הפחות טוב, ותוקע לך את כל ההתנהלות השוטפת. אנחנו שמחים לספר לך שישנו פיתרון חוקי וקביל לפרוע שיקים דחויים כאן ועכשיו, הפיתרון נקרא ניכיון שיקים. תהליך של ניכיון שיקים מתבצע כך שהחברה ממירה את השיק הדחוי לכסף מזומן, ובתמורה מנקה עמלה מסכום השיק כתשלום על הפעולה.   

מה הם הקריטריונים אשר מאפשרים ניכיון שיקים?

על מנת שחברה תסכים לבצע ניקיון שיקים ללא בעיות, עליה לוודא כי לשיק אכן יש כיסוי, ולכן היא מעמידה כמה קריטריונים בסיסיים:

• חובה לקבל ערבות אישית מצד מסבי השיק.

• לשיק אין מגבלה של סחירות, וניתן להסיב אותו לפקודתה של החברה המנכה.

• ביצוע בדיקה לצורך התאמת תנאי התשלום למקובל בענף התעסוקה.

• בדיקה של היסטוריית האשראי של מושכי השיק.

• הבטחת המעמד המשפטי של החברה המנכה כ״אוחזת כשורה״, משמע, למושך השיק אין כל זכות להתנות את פירעון השיק ביחסים עם המחזיק בו, אשר מבקש לנכותו.

• הגבלה של גובה החשיפה לכל מושך השיק.

באמצעות קריטריונים אלו יכולה להבטיח החברה המנכה כי ניקוי השיק ייעשה בצורה נקיה, ללא כל בעיות משפטיות ואישיות מצד רושם השיק, ומצד האדם המבקש את שירותי הניכיון. הסבה של שיק לטובת החברה, ותחילת תהליך הניכוי חייבת להיעשות בצורה טובה, על מנת למנוע מצבים בהם החברה המנכה תהיה מושפעת ומובלת על ידי היחסים האישיים בין בעל השיק לבין האחראי עליו. נוסף על כך, החברה רשאית לברר עם מושך השיק, האם העסקה שהתבצעה היתה לשביעות רצונות.

מה הם היתרונות של התהליך?

לתהליך ניכוי שיקים מספר יתרונות חשובים אשר הופכים את העסקה לכדאית:

1) היתרון הגדול של תהליך ניכיון שיקים הוא האפשרות לקבל מזומן מיידי, ולעשות בו שימוש, על חשבון שיק עתידי שאמור להיפרע

2) היתרון השני של המהלך הזה הוא שניתן לעשות אותו ללא תלות בבנק, ללא תלות במסגרת אשראי, ומבלי הצורך לקחת הלוואה ולקבל מזומן מיידי. כך ניתן לשמור את האפשרות לזמן אחר, וליהנות ממסגרת אשראי מלאה.

3)  לעיתים חוסר במזומנים עשוי להפריע מאוד למהלך השוטף של העסק, ואף לגרום לנזקים גדולים מאוד. המחיר אותו לוקחת החברה המנכה הוא תשלום מזערי לעומת הנזק שיכול להיגרם מחוסר במזומנים, ולכן ההשקעה תהיה שווה את המחיר.

« (Previous Post)


© 2014: צמצם - אתר המאמרים על צילום ואירועים